کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک میکرو آر ان ای و کاربردهای آن در پژوهشکده علوم دارویی تشکیل شد

  1/13/2019

Image

این کارگاه با هدف آشنایی مقدماتی با زیست‌شناسی microRNA و انواع پایگاه داده‌های آن در تاریخ ۱۹ دی ماه، با تدریس دکتر پریسا صحرانوردفرد و با حضور ۱۵ نفر از اساتید، دانشجویان و همچنین کارشناسان پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد.
در بخش اول، توضیحاتی در مورد مکانیسم عمل RNA  تداخل‌گر، کاربردهای آن و سپس نحوه بیوژنز و عملکرد microRNA به عنوان یکی از عوامل اپی‌ژنتیکی تنظیم بیان ژن داده شد. در ادامه، انواع پایگاه داده‌های microRNA معرفی شده و کاربرد هر کدام به صورت عملی توضیح داده شد. در بخش پایانی کارگاه، هر کدام از شرکت‌کنندگان با توجه به زمینه کاری خود، با استفاده از پایگاه داده GEO داده‌های یکی از مطالعات موجود را آنالیز کرده و با نحوه استفاده از داده‌های high throughput آشنا شدند و داده‌های بدست آمده را توسط پایگاه‌های Enrichment مورد بررسی دقیق‌تر قرار دادند.