برگزاری وبینار با موضوع کووید-۱۹ در پژوهشکده علوم داروئی

  4/18/2020

Image

در روز دوشنبه 25 فروردین 1399 و به منظور ارتقای علمی و آگاهی دستیاران و دانشجویان و اعضای هیات علمی، وبینار با موضوع کووید-۱۹ در پژوهشکده علوم داروئی برگزار شد. دکتر الهام مظاهری دانش آموخته رشته ویروس شناسی از دانشگاه مودنا رجیو امیلیا ایتالیا و مقیم آن کشور به دعوت پژوهشکده علوم دارویی در وبینار ژورنال کلاب این پژوهشکده حضور یافته و در خصوص بیماری کووید-۱۹ با پژوهشگران این پژوهشکده به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ابتدای این وبینار ویژگی‌های ویروس از نظر انواع گونه، ساختار ژنوم، میزان بیماری زایی و خصوصیات اپیدمیولوژیک آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه دکتر مظاهری روشهای تشخیص بالینی بیماری را با توجه به مقالات تازه چاپ شده در این حوزه ارائه کرد. سپس جنبه‌های اپیدمیولوژیک بیماری و روش های انتقال آن مطرح و پروتکل‌های درمانی با در نظر گرفتن داروهای ضد ویروس، داروهای ضد التهاب، ممانعت کننده های گیرنده ویروس و سرم تراپی ارزیابی شد. در پایان این وبینار اعضای حاضر تجربیات خود را به بحث گذاشتند.