آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه و شیوه نامه شورای انضباطی دانشجویان

  1/11/2021

Image

ژورنال کلاب پژوهشکده علوم دارویی در تاریخ 22 دی ماه 99 با موضوع "آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه و شیوه نامه شورای انضباطی دانشجویان" بصورت آنلاین با ارائه جناب آقای مهندس سید صومعه دبیر شورای انضباطی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه برخی از احكام انضباطي براساس آئين نامه و شيوه نامه انضباطي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف تفكيك جزئي تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و كليت در آنها، تطبيق و ايجاد تناسب ميان تخلفات و تنبيهات و در نتيجه وحدت رويه بيشتر در احكام صادره و نيز تعيين مراجع صالحه براي تشخيص وقوع برخي تخلفات به به بحث و گفتگو گذاشته شد.