2/10/2020

برگزاری جلسه آخر سال پژوهشکده علوم دارویی در سال 1398

Read More

  2/2/2020

برگزاری برنامه مدون بازآموزی با عنوان: "کارگاه آموزشی نرم افزار گوسین و گوس ویو" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  1/25/2020

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه "فرمولاسیون و کنترل کیفی فرآورده های آرایشی بهداشتی شخصی" برگزار می کند

Read More

  1/20/2020

برگزاری برنامه مدون بازآموزی با عنوان: "دارو درمانی اختلالات رنگدانه ای" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  1/15/2020

Tutorial for writing systematic reviews

Read More

  1/1/2020

Defence Meeting of three TIPS International Students

Read More

  12/30/2019

TUMS is here

Read More

  12/28/2019

دکتر محمد عبدالهی، حضور انسان های با انگیزه در محیط آکادمیک را موجب رشد علمی خواند

Read More