7/15/2020

وبینار آموزشی کاربردهای تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی برگزار شد

Read More

  7/12/2020

وبینار: سخنرانی با عنوان کاربردهای تصویربرداری فلورسنت

Read More

  7/8/2020

مجله دارو، دارای بالاترین ضریب تاثیر در بین مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read More

  7/5/2020

پیام تبریک

Read More

  5/23/2020

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد

Read More

  3/4/2020

پروژه تحقیقاتی ژل ضدعفونی‌کننده دست در پژوهشکده علوم دارویی اجرایی شد

Read More

  2/10/2020

برگزاری جلسه آخر سال پژوهشکده علوم دارویی در سال 1398

Read More

  2/2/2020

برگزاری برنامه مدون بازآموزی با عنوان: "کارگاه آموزشی نرم افزار گوسین و گوس ویو" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More