11/5/2019

بازدید رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از هسته های فناور پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  10/7/2019

امکان پیش‌بینی مدل رهایش دارو با استفاده از تکنیک میکروفلوئیدیک

Read More

  10/5/2019

بازدید اعضای سازمان برنامه و بودجه کشور از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  9/29/2019

دیوارها باید برداشته شوند

Read More

  9/18/2019

کارگاه "داروهاي ساختني و تركيبي در داروخانه" در پژوهشکده علوم دارویی تشکیل شد

Read More

  9/16/2019

فرصت همکاری در ششمین برنامه تبادل علم و فناوری جهان اسلام

Read More

  9/16/2019

6th Science & Technology Exchange Program (STEP)

Read More

  9/15/2019

پژوهشکده علوم دارویی "کارگاه داروهاي ساختني و تركيبي در داروخانه" برگزار می کند

Read More