1/9/2019

جلسه هم اندیشی با اعضای گروههای تخصصی پژوهشکده

Read More

  12/29/2018

دکتر محمدحسین اصغری رتبه دوم پژوهشگران برتر علوم پایه پزشکی در سال 97 را کسب کرد

Read More

  12/24/2018

کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک microRNA و کاربردهای آن

Read More

  12/19/2018

بازدید مدیرتوسعه فن آوری و ارتباط با صنعت دانشگاه و هیات همراه از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  12/17/2018

برگزاری كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

Read More

  12/15/2018

سخنرانی علمی Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

Read More

  12/10/2018

کارگاه آموزشی المپیاد کارآفرینی: مفاهیم اولیه کسب‌وکار - خلق ثروت از دانش

Read More

  12/3/2018

Fluorescence Imaging in Pre-clinical Research Workshop

Read More