12/2/2018

جلسه شواری علمی پژوهشکده در آذر ماه سال 97 تشکیل شد

Read More

  11/19/2018

نشست صمیمی دکتر نمازی با رییس و اعضای پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  11/19/2018

عملکرد پژوهشکده علوم دارویی در هیات رییسه دانشگاه بررسی شد

Read More

  10/21/2018

Scientific Council Meeting- October 2018

Read More

  10/20/2018

Ethics Workshop in TIPS

Read More

  9/18/2018

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه کمومتریکس برگزار می کند

Read More

  9/10/2018

Meeting of Scientific Council in September 2018

Read More

  8/8/2018

Resource Finder in now Updated

Read More