4/27/2019

تقدیر از رییس پژوهشکده علوم دارویی به همراه دانشجوی بین الملل این پژوهشکده در اختتامیه جشنواره بین الملل

Read More

  2/27/2019

دانشجوی بین الملل پژوهشکده علوم دارویی برگزیده پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

Read More

  2/25/2019

برگزاری آخرین جلسات شورای محیطی ارتباط با صنعت، شورای علمی، و کمیته اخلاق سازمانی سال 97 در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  2/19/2019

Defence meeting of Mehdi Mogharrabi, PhD student of TIPS

Read More

  2/12/2019

بازدید نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  2/10/2019

انتخاب تینا دیداری دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشکده علوم دارویی بعنوان برگزیده بخش پژوهشگر جوان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Read More

  2/6/2019

برگزاری اولین دوره بازآموزی با مجوز رسمی سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشور در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  2/5/2019

بازدید رییس دانشکده داروسازی آلماتی کشور قزاقزستان و هیات همراه از پژوهشکده علوم دارویی

Read More