2/1/2021

طراحی و ساخت کیت تشخیصی سریع تومور مارکر سرطان پروستات

Read More

  1/25/2021

Defence Meeting of Madiha Khalid; TIPS International Student

Read More

  1/23/2021

Epigenetic in Personalized Medicine

Read More

  1/14/2021

ایفسا با همکاری پژوهشکده علوم دارویی اولین همایش دانشجویی سرطان برگزار می کند

Read More

  1/14/2021

ارتقای رتبه دکتر مریم بعیری به مرتبه دانشیاری را تبریک می گوییم

Read More

  1/9/2021

شبنم ماهرنیا دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشکده علوم دارویی با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد

Read More

  1/6/2021

ارزیابی اقتصاد دارویی ابزاری مهم در عرصه مدیریت تولیدات دارو و ارتقای نظام مراقبت از سلامت به شمار می رود

Read More

  12/27/2020

Anesthesia and euthanasia in laboratory animals

Read More