کارگاه ملاحظات اخلاقی در پژوهش های علوم دارویی برگزار شد

  5/7/2019

Image

کارگاه ملاحظات اخلاقی در پژوهش های علوم دارویی با هدف آشنا کردن مخاطبان با اصول اخلاق در پژوهش، اصول و مبانی اخلاقی مطالعات پایه و بالینی در داروسازی، و اصول اخلاقی انتشار یافته های تحقیقات در تاریخ ۱6 اردیبهشت 98 با تدریس اعضای کمیته اخلاق پژوهشکده علوم دارویی و با حضور 30 نفر از اساتید، دانشجویان ایرانی و بین المللی، و کارشناسان برگزار شد. در این کارگاه دوزبانه که مباحث بخشی به زبان فارسی و بخشی به زبان انگلیسی مورد بحث قرار گرفت، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.