وبینار آموزشی کاربردهای تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی برگزار شد

  7/15/2020

Image

وبینار آموزشی کاربردهای تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی از سوی آزمایشگاه پیش بالینی و با همکاری پژوهشکده علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران باهدف بالا بردن سطح آگاهی، مهارت و آشنایی با عملکرد و کاربردهای تصویربرداری فلورسانس در حیوانات کوچک آزمایشگاهی در تاریخ 23 تیرماه 99 برگزار شد.
در این وبینار دکتر سید مجتبی دقیقی استادیار پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران کاربردهای تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی در زمینه تشخیص و درمان بیماریها و همچنین در ارتباط با توسعه داروهای جدید را معرفی کرد. در ادامه دکتر دقیقی انواع نشانگرهای فلورسنت و کاربرد آنها در تحقیقات پیش بالینی، ویژگی های تصویربرداری فلورسانس در مقایسه با سایر مدالیته های تصویربرداری اپتیکی و سیستم های رایج تصویربرداری بیو اپتیکال را بیان کرده و به سوالات شرکت کنندگان در وبینار پاسخ داد.