فراخوان پذیرش طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی

  7/21/2020

Image

بدینوسیله اعلام می‌شود مرکز تحقیقات علوم دارویی در راستای اهداف خود در حمایت از پژوهشگران جوان در حوزه علوم دارویی اقدام به اعطای گرنت پژوهشی نموده است. در همین راستا از محققین رشته های مختلف علوم دارویی دعوت می شود تا طرح های تحقیقاتی خود را از طریق پژوهشیار به آدرس research.tums.ac.ir به این مرکز ارسال فرمایند. بدیهی است اولویت اعطای گرنت به محققین جوان و طرح های تحقیقاتی کاربردی، دارای نوآوری و در راستای اولویتهای پژوهشی این مرکز خواهد بود.