نگارش فصل 15 از کتاب Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics; Bioactive Foods in Health Promotion توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  9/23/2017

Image

در کتاب Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics; Bioactive Foods in Health Promotion از انتشارات Elsevier ، جمعی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، پردیس بین الملل، و انستیتو گیاهان دارویی، فصلی را با عنوان Safety of Probiotic Bacteria  به رشته تحریر درآوردند.

مشاهده بخشی از این فصل کتاب

اطلاعات بیشتر در مورد کتاب