نشست صمیمی رئيس دانشگاه با سرآمدان پژوهش و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

  12/19/2017

Image

در جلسه ای که روز دوشنبه 27 آذر 96 و به مناسبت هفته پژوهش در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل شد، دکتر کریمی با جمعی از سرآمدان پژوهش و فناوری دانشگاه دیدار کرد. در این دیدار، ایشان از دانشگاه به عنوان مغز کشور یاد کرد و اعتماد به اساتید را جزو موارد ضروری دانست.

در این نشست، پس از گزارش دکتر صحرائیان از وضعیت علمی دانشگاه، پژوهشگران به بیان نقطه نظرات و دغدغه های خود پرداختند.

دکتر عبداللهی، رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی به ایین نامه های داخلی دانشگاه در الزام  دانشجویان دوره  دکترای عمومی هنگام دفاع تز برای ارسال مقاله به مجله حتی در شرایطی که استاد راهنما موقعیت و زمان تکمیل کار برای نوشتن مقاله را تایید نمی کند اشاره کرد و گفت این موضوع الزام غیر منطقی باعث ترویج تقلبات علمی شده است و بطور کاذب میزان مقالات مردود شده را بالا برده است. در ادامه افزود الزام به شکستن تز دوره های پی اچ دی و تخصصی به دو مقاله باعث کاهش کیفیت کار و  استنادات و گسترش پلاجیاریسم متنی می شود. ایشان خواست این موضوع هر چه سریعتر بطور جدی بازنگری و حل شود  تا برای کشور صدمات علمی ایجاد نکند.