سخنرانی دکتر مجتبی دقیقی در اولین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

  5/16/2018

Image

در اولین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی که در تاریخ 24 اردیبهشت 1397 توسط آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، دکتر مجتبی دقیقی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم دارویی در موضوع

The Potential of Bio-Optional Imaging Systems in Pre- Clinical Researches به ارائه سخنرانی پرداخت.

اطلاعات کامل سمپوزیوم