مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی راه اندازی شد

  6/8/2019

Image

مراسم افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی با حضور دکتر منظم اسماعیل پور، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، دکتر اکبرعبداللهی اصل، سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت و دکتر محمد عبداللهی رئیس پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد. در این مراسم تفاهم نامه ای در راستای تحقق عملیاتی سیاست های اقتصاد دانش بنیان و حرکت به سمت خلق ثروت از دانش در مسیر رسیدن به دانشگاه های نسل سوم و چهارم میان مدیران و روسای هر سه واحد منعقد شد. اهداف اصلی تشکیل “دفتر نوآوری و بازرگانی فناوری”، حمایت از هسته های فناور به منظور استقرار و انجام فعالیت های تحقیق و توسعه، در اختیار قرار دادن فضای اداری و آزمایشگاهی به شرکت های دانش بنیان نوپا، ارائه مشاوره های تجاری-حقوقی به فناوران، تعامل با صنعت داروسازی به منظور انجام پایان نامه های محصول محور، ارزیابی و ارزشگذاری دانش فنی بر اساس معیارهای میزان آمادگی فناوری در حوزه علوم دارویی (technology readiness level, TRL)، تجاری سازی دانش فنی تولید شده در پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی تهران، توانمند سازی فناوران و شرکت های دانش بنیان نوپا در زمینه تضمین کیفیت دارو و استراتژی های بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان، طراحی و راه اندازی دوره های تبادل استاد در صنعت با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه و راه اندازی تجاری سازی بین المللی به منظور عرضه دانش فنی و محصولات دارویی تولید شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران به صنایع خارج از کشور تحت عنوان برند تجاری “Made in TUMS” نام برده شده است.

مرکز رشد فناوری سلامت