برگزاری ششمین برنامه تبادل علم و فناوری استپ در بخش علم و فناوری زیستی پزشکی دانشمندان جهان اسلام

  11/12/2019

Image

بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) در راستای تجليل از دانشمندان برجسته و زمينه‌سازي همكاري و توسعه علمي و فناوری در جهان، جایزه مصطفی را به عنوان یكی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان به صورت دوسالانه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می‌ کند. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشريت باشد. برنامه تبادل علم و فناوری (استپ) بستری است که توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) سازمان‌یافته است تا شبکه‌ای علمی میان بازیگران عرصه علم، فناوری و نوآوری جهان اسلام را به شکل برگزاری رویدادهای بین‌المللی گسترش دهد و زمینه‌سازی برای تقویت همکاری علمی باشد.
در سال 2019 کشور ایران میزبان این رویداد علمی شد و دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت برگزاری این رویداد بزرگ علمی در بخش علم و فناوری زیستی پزشکی را به عهده گرفت. پژوهشگران پژوهشکده علوم دارویی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم نقش مهمی در موفقیت برگزاری این رویداد علمی با حمایت معاونت تحقیقات و فن آوری و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتند.
روز یکشنبه 12 آبان 98، مراسم در بخش صبح و بعدازظهر برگزار شد. بخش صبح در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دانشمندان بین المللی حوزه سلامت مدعو از کشورهای اسلامی و شخصیت های علمی تشکیل با سخنرانان صاحب نام و کارگاه تخصصی شبکه سازی علم اجرا شد. بخش بعدازظهر، در پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در سه گروه تخصصی "بهداشت عمومی"، "بیماری های غیرواگیر و مکانیسم های مرتبط، محیط زیست، جامعه، سلول های بنیادین"، و "داروسازی و رویکردهای درمانی جدید با در نظر گرفتن مکانیسم های موثر در بیماریها و تجربیات دارویی " همه با تم اصلی سلامت و مردم و محیط و ترجمان دانش ادامه یافت.
در این رویداد علمی، متخصصان در موضوعات حیطه سلامت حول محور عنوان اصلی برنامه "سلامت، مردم، و محیط زندگی" به بحث و تبادل نظر پرداختند و ارتباطات و شبکه های خوبی از متخصصان داخلی  و خارجی تشکیل شد که امید است منشا توسعه همکاری های بین المللی دانشگاه در آینده باشد. اطلاعات خوبی در زمینه های علوم پزشکی به تبادل گذاشته شد که لازم است توسط کمیته ای از بنیاد علم و فن آوری مصطفی پیگیری و به سرانجام برسد. دبیر علمی این رویداد محمد عبداللهی اشاره کرد که با وجود شرایط تحریم تحمیل شده بر کشور، دانشمندان ایرانی بصورت ایثارگرانه پژوهشهایی در لبه علم جهان انجام می دهند و توانسته اند ایران را در صدر دنیا قرار دهند و از مشکلات ایجاد شده با موفقیت عبور کنند و تجربیات را به جوان تر منتقل نمایند و اظهار نمود که نه تنها بر اساس آمار بلکه بنا به مستندات عینی، ایران در رده  ده کشور برتر علمی جهان در علوم پزشکی و داروسازی قرار دارد و و در جهان اسلام ر بهترین موقعیت علمی هستند. ایشان از دانشمندان د ع پ تهران درخواست کرد نقش مهم خود را در حفظ این افتخار حفظ کنند و از ادامه کار در شرایط سخت ناامید نشوند و به تولید جوان های دانشمند خیلی با توان تر از خود بکوشند.