کارگاه نرم افزار کم بیوآفیس جهت ارائه مطالب علمی در پژوهشکده علوم دارویی تشکیل شد

  11/13/2019

Image

کارگاه ChemBioUltra با هدف اشنایی با نرم افزار ChemBio Office و مزایای کاربرد آن در تاریخ 22 آبان، با تدریس دکتر حمید رشیدی نوده و با حضور اساتید و داروسازان برگزار شد. در این کارگاه توضیحاتی در مورد چگونگی رسم ساختارهای شیمیایی فضایی و جایگذاری اتم ها، نمایش ساختار NMR، ساختار ترکیبات و همچنین کاربرد نرم افزار Chem 3D ارائه شد.