برنامه آموزش مدون علوم پزشکی کشور با عنوان "نوآوری و تازه ها در علوم دارویی" در پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد

  12/8/2019

Image

برنامه آموزش مدون علوم پزشکی کشور با عنوان "نوآوری و تازه ها در علوم دارویی" در تاریخ ۱۳ آذر 98 در پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد. برنامه با سخنرانی دکتر نفیسه خسروی و دکتر سعید گودرزی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مباحث جدید دارو درمانی، نوآوری و تازه ها و همچنین  مباحث روز علمی دنیا جهت کاهش هزینه های ناشی از مصرف نابجا، عوارض دارویی و کاربرد صحیح دارو ها اجرا شد.