پژوهشکده علوم دارویی کارگاه "فرمولاسیون و کنترل کیفی فرآورده های آرایشی بهداشتی شخصی" برگزار می کند

  1/25/2020

Image

لطفا جهت ثبت نام به سامانه سماد http://samad.tums.ac.ir/Events/Details/Personalized-Cosmetics-formulation-and-quality-control/262 مراجعه فرمایید.