برگزاری جلسه آخر سال پژوهشکده علوم دارویی در سال 1398

  2/10/2020

Image

در جلسه آخر سال پژوهشکده علوم دارویی که روز دوشنبه 21 بهمن 1398 با حضور رییس و معاون پژوهشکده، روسای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده، اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان این مجموعه برگزار شد، دکتر محمد عبداللهی، رییس پژوهشکده، ضمن تبیین بخشنامه ریاست جمهوری در حوزه پژوهش، و تفسیر نتایج ارزشیابی سال 97 این پژوهشکده، پژوهشگران را به داشتن انگیزه و استفاده از حداکثر ظرفیت های علمی خود تشویق کرد. همچنین دکتر کبریایی زاده، و دکتر مجتهدزاده ضمن بیان تجربیات خود، به لزوم حمایت پیشکسوتان از پژوهشگران جوان تاکید کردند.