عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد دکتر مرتضی ثمینی

  11/14/2020

Image

خبر درگذشت استاد فرهیخته شادروان دکتر مرتضی ثمینی استاد بازنشسته گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موجب تاسف و تاثر گردید. بدینوسیله از طرف پژوهشکده علوم دارویی این اتفاق ناگوار را تسلیت عرض کرده و از پروردگار بزرگ برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.