رازدارى و محرمانگى در محيط هاى آكادميك

  2/23/2021

Image

ژورنال کلاب پژوهشکده علوم دارویی در تاریخ 4 اسفند ماه 99 با موضوع "رازدارى و محرمانگى در محيط هاى آكادميك" بصورت آنلاین با ارائه جناب آقای دکتر سید احمد رضائی، متخصص پزشکی اجتماعی برگزار شد. در این جلسه محرمانگی بعنوان قواعدی که در یک نظام برای نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات موجود در آن نظام تدوین میشود و صاجبان آن نظام ملزم به رعایت آن قواعد می باشند، معرفی شد. سپس برخی از ضوابط حریم خصوصی ارائه و اهمیت محرمانگی و رازداری و حفظ حریم های خصوصی بیان گردید. در ادامه موضوعاتی نظیر فاکتورهای مداخله کننده در حفظ محرمانگی، مالکیت اطلاعات، حق امتیاز و شفافیت، تعارض منافع، امنیت اطلاعات و ملاحظات محرمانگی در امور پژوهشی دانشگاه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.