دکتر علیرضا فرومدی: بهترین نتیجه ایجاد دانش فنی یک دارو، ایجاد کار جدید است

  5/1/2021

Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم دارویی در گفت‌وگو با مستندسازان «فرصت‌های سرآمدی در آموزش و پژوهش» در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: رشته شیمی دارویی، خواص شیمیایی و ساختار داروها را موردبررسی قرار می‌دهد و درواقع به داروها از دیدگاه ساختاری نگاه می‌کند. گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرآمد گروه‌های شیمی دارویی کشور است. ما توانایی این کار راداریم که داروهایی که در سطح جهان وجود دارند را در مقیاس‌های مختلف که برای کارهای تحقیقاتی موردنیاز است، تهیه کنیم. زمانی که در یک پروژه همکاری‌ها به‌صورت بین‌المللی باشد، باعث می‌شود که پروژه در سطح جهانی مطرح شود و دستاوردهای بهتری نیز داشته باشد. در حال حاضر این فرصت برای گروه ما وجود دارد که دانش فنی داروهای بیشتری را در ایران پیاده‌سازی کند تا باعث تولید ثروت و کار شود. ارزش‌افزوده گروه ما، تربیت افراد کارآمد برای صنعت داروسازی است. نیروی انسانی و امکانات می‌تواند باعث پیشرفت و ارتقای گروه شود. مشاهده مستند