دفاع از پایان نامه دکتر محمود بیگلر

  7/24/2017

Image

جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر بیگلر دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم دارویی مرکز با عنوان "غربالگری عصاره های گیاهی جهت دستیابی به مهارکننده جدید آنزیم اوره آز: بررسی دو روش برتلو (Berthlot) و Surface Plasmon resonance" به راهنمایی آقای دکتر مسعود امانلو روز سه شنبه 95/12/24 درمحل کلاس تخصصی شماره یک دانشکده داروسازی برگزار شد.