دفاع از پایان نامه دکتر مریم بعیری

  7/24/2017

Image

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم بعیری دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم دارویی مرکز با عنوان "بررسی مکانیزم های سمیت سلولی و مولکولی موثر بر روند پیری سلولهای فیبروبلاست جنینی موش در تماس با سموم ارگانوفسفره در شرایط in vivo" به راهنمایی آقای دکتر محمد عبداللهی روز دوشنبه 95/12/14 درمحل کلاس تخصصی شماره سه دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه خانم بعیری- چهارمین دانشجوی دکترای تخصصی مرکز- با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد.