دوشنبه های دارویی/6: دکتر عبداللهی، چهره شاخص سال

  2/26/2023

Image

آئین نشست پایان سال دوشنبه های دارویی، سومین تندیس خود را به دکتر محمد عبداللهی به عنوان چهره شاخص علمی سال اهدا کرد.

دکتر عبدللهی ضمن قدردانی از بانیان برنامه گفت: این شرایط را عوض کنیم، قدر افراد عالم و علمی را بدانیم، در این دوره شگفتا که معکوس رفتار می شود.