تقدیر از دانشجوی پسادکترای مرکز تحقیقات علوم دارویی در اختتامیه ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

  3/4/2023

Image

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم برگزار شد. در این جشنواره از تیم  دکتر محمد عبداللهی با حضور دکتر نسرین قاسمی برقی پژوهشگر پسادکترای مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و احسان قاسمی برقی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران با کیت تشخیص آسیب ژنتیکی به روش کامت به عنوان برگزیده علمی تقدیر شد. کیت مذکور امکان تشخیص سمیت ژنتیکی  تمام نمونه های سلولی و بافتی را با دقت، سرعت و حساسیت بالا فراهم می نماید.