11/13/2019

کارگاه نرم افزار کم بیوآفیس جهت ارائه مطالب علمی در پژوهشکده علوم دارویی تشکیل شد

Read More

  11/12/2019

برگزاری ششمین برنامه تبادل علم و فناوری استپ در بخش علم و فناوری زیستی پزشکی دانشمندان جهان اسلام

Read More

  11/12/2019

حضور پژوهشگران پژوهشکده علوم دارویی در قالب شرکت دانش بنیان در پنجمين همايش و فن بازار ملي سلامت

Read More

  11/12/2019

پژوهشکده علوم دارویی "نرم افزار کم کاربردی بیو- آفیس" برگزار می کند

Read More

  11/9/2019

همکاری در تولید داروهای پایین‌ آورنده فشارخون

Read More

  11/5/2019

بازدید رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از هسته های فناور پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  10/7/2019

امکان پیش‌بینی مدل رهایش دارو با استفاده از تکنیک میکروفلوئیدیک

Read More

  10/5/2019

بازدید اعضای سازمان برنامه و بودجه کشور از پژوهشکده علوم دارویی

Read More