6/1/2019

کارگاه "آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی (ایران نوپا)" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "طراحی پوستر و اسلاید برای ارائه در همایش ها" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "نگارش مقالات مروری" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  5/7/2019

کارگاه ملاحظات اخلاقی در پژوهش های علوم دارویی برگزار شد

Read More

  4/28/2019

کارگاه ملاحظات اخلاقی در پژوهش های علوم دارویی

Read More

  4/27/2019

تقدیر از رییس پژوهشکده علوم دارویی به همراه دانشجوی بین الملل این پژوهشکده در اختتامیه جشنواره بین الملل

Read More

  2/27/2019

دانشجوی بین الملل پژوهشکده علوم دارویی برگزیده پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

Read More

  2/25/2019

برگزاری آخرین جلسات شورای محیطی ارتباط با صنعت، شورای علمی، و کمیته اخلاق سازمانی سال 97 در پژوهشکده علوم دارویی

Read More