1/30/2019

بازدید نمایندگان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  1/29/2019

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه "ایمنی در مطالعات زیستی" برگزار می کند

Read More

  1/23/2019

پژوهشکده علوم دارویی "کارگاه عکاسی با موبایل در طبیعت" برگزار کرد

Read More

  1/15/2019

A lecture on "possible ways to avoid plagiarism" in TIPS

Read More

  1/14/2019

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه چالش های تجاری سازی در صنعت دارو برگزار می کند

Read More

  1/13/2019

کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک میکرو آر ان ای و کاربردهای آن در پژوهشکده علوم دارویی تشکیل شد

Read More

  1/9/2019

جلسه هم اندیشی با اعضای گروههای تخصصی پژوهشکده

Read More

  12/29/2018

دکتر محمدحسین اصغری رتبه دوم پژوهشگران برتر علوم پایه پزشکی در سال 97 را کسب کرد

Read More