2/19/2019

Defence meeting of Mehdi Mogharrabi, PhD student of TIPS

Read More

  2/12/2019

بازدید نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  2/10/2019

انتخاب تینا دیداری دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشکده علوم دارویی بعنوان برگزیده بخش پژوهشگر جوان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Read More

  2/6/2019

برگزاری اولین دوره بازآموزی با مجوز رسمی سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشور در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  2/5/2019

بازدید رییس دانشکده داروسازی آلماتی کشور قزاقزستان و هیات همراه از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  1/30/2019

بازدید نمایندگان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  1/29/2019

پژوهشکده علوم دارویی کارگاه "ایمنی در مطالعات زیستی" برگزار می کند

Read More

  1/23/2019

پژوهشکده علوم دارویی "کارگاه عکاسی با موبایل در طبیعت" برگزار کرد

Read More