12/15/2018

سخنرانی علمی Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

Read More

  12/10/2018

کارگاه آموزشی المپیاد کارآفرینی: مفاهیم اولیه کسب‌وکار - خلق ثروت از دانش

Read More

  12/3/2018

Fluorescence Imaging in Pre-clinical Research Workshop

Read More

  12/2/2018

جلسه شواری علمی پژوهشکده در آذر ماه سال 97 تشکیل شد

Read More

  11/19/2018

نشست صمیمی دکتر نمازی با رییس و اعضای پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  11/19/2018

عملکرد پژوهشکده علوم دارویی در هیات رییسه دانشگاه بررسی شد

Read More

  10/21/2018

Scientific Council Meeting- October 2018

Read More

  10/20/2018

Ethics Workshop in TIPS

Read More