برگزاری دوره دوم کارگاه Calibration, Validation, and Pharmaceutical Analysis

  8/28/2017

Image

دومین دوره کارگاه Calibration, Validation and Pharmaceutical Analysis روزهای پنجشنبه 11 و 25 خرداد سال 96 در محل سایت دانشکده داروسازی برگزار شد. این کارگاه همانند دوره نخست، با دبیری آقای دکتر خوشایند سرپرست گروه تخصصی کمومتریکس مرکز تحقیقات علوم دارویی و با تدریس آقای دکتر حمید عبداللهی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، و با حضور جمعی از ثبت نام کنندگان برگزار شد.