قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

  9/20/2017

Image

رئیس‌جمهور «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را جهت اجرا ابلاغ کرد. اطلاعات بیشتر