کارگاه طراحی آزمایش در کروماتوگرافی (1) برگزار شد

  11/28/2017

Image

کارگاه طراحی آزمایش در کروماتوگرافی (I) امروز چهارشنبه 1 آذر 96 در محل سایت دانشکده داروسازی برگزار شد. در این کارگاه آقای دکترخوشایند سرپرست گروه تخصصی کمومتریکس مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدرس کارگاه  به مواردی چون توضیح روشهای univariate و multivariate، terminology of Experimental Design، معرفی اجمالی screening، و توضیح روش Optimization پرداختند. در پایان به طور عملی  یک مقاله توسط شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات آنها پاسخ داده شد.