ارزیابی اقتصاد دارویی ابزاری مهم در عرصه مدیریت تولیدات دارو و ارتقای نظام مراقبت از سلامت به شمار می رود

  1/6/2021

Image

دکتر شکوفه نیک‌فر، استاد اقتصاد مدیریت داروی دانشکده داروسازی و عضو پژوهشکده علوم دارویی در گفت‌وگو با مستندسازان مستند «فرصت‌های سرآمدی در حوزه آموزش و پژوهش» دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حوزه علمی اقتصاد و دارو از حوزه های جدید دانش است که به سیستم دانش های ترکیبی اضافه شده و در کشورهایی که سلامت افراد دارای اهمیت است از این علم استفاده می شود و کشور ایران نیز در استفاده از این علم در منطقه خاورمیانه پیشتاز بوده و دارو جایگاه ویژه ای دارد. در این علم به افراد علاوه بر سلامت و ارزش انسانی به عنوان سرمایه اقتصادی نگاه می‌شود. مطالعه کامل گزارش