5/29/2018

جلسه شواری علمی پژوهشکده در خرداد سال 97 تشکیل شد

Read More

  5/27/2018

7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2018)

Read More

  5/27/2018

TIPS held a Workshop on “systematic review according to Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guideline (PRISMA)

Read More

  5/22/2018

Biocompatibility workshop was held by Dr. Daghighi (TIPS scientific member) at the Quality Control Laboratory, Food & Drug Administration (FDA)

Read More

  5/16/2018

سخنرانی دکتر مجتبی دقیقی در اولین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

Read More

  5/16/2018

25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامی می داریم

Read More

  5/16/2018

دکتر مجتبی مجتهد زاده استاد منتخب شانزدهمین همایش نکوداشت مقام استاد

Read More

  4/25/2018

... In ESI March 2018 update

Read More